دروازه بانی مدرن چیست، معرفی برترین دروازه بان های مدرن دنیا

امروزه دروازه بان وظیفه اش فقط مراقبت از دروازه به عنوان آخرین نفر دفاعی تیم نیست. دروازه بان مدرن تصمیم گیرنده است و در روند بازی تاثی...

ادامه مطلب